SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ATP30 - บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/05/22 07:55 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/05/22 21:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
09/05/22 21:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
29/04/22 18:42 แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
29/04/22 18:41 แจ้งการลาออกของ CFO
08/04/22 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
01/04/22 17:36 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17/03/22 20:52 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07/03/22 20:38 แจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการลูกค้า
22/02/22 20:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
22/02/22 20:36 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22/02/22 20:32 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
22/02/22 20:31 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
31/01/22 18:33 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
15/12/21 20:09 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่