SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BA - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/08/19 18:59 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
19/07/19 17:17 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
20/06/19 17:10 แจ้งการได้รับสิทธิประกอบกิจการจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และการจัดตั้งบริษัทย่อย
24/05/19 17:01 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
22/05/19 17:20 แจ้งการเข้าร่วมประมูลงานให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
15/05/19 13:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
14/05/19 17:47 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/05/19 17:47 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/19 17:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
07/05/19 07:55 การลาออกของกรรมการบริษัท
02/05/19 17:15 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25/04/19 08:16 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข)
18/04/19 20:09 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21/03/19 17:40 แจ้งการเข้าร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
18/03/19 17:34 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่