SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/11/19 17:54 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
12/11/19 17:54 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
14/08/19 17:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 (เพิ่มเติม)
13/08/19 17:36 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13/08/19 17:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13/08/19 17:32 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
30/07/19 19:22 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29/05/19 18:03 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เพิ่มเติม)
27/05/19 19:37 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
27/05/19 19:37 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/05/19 19:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
27/05/19 19:37 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และจ่ายเงินปันผล
14/02/19 17:48 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/02/19 17:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
14/02/19 17:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่