SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BCT - บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/20 17:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13/11/20 17:53 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/11/20 17:51 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/11/20 17:50 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
11/11/20 17:06 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ
17/08/20 08:20 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 17:49 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/08/20 17:49 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 17:49 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 17:59 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
30/07/20 18:29 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27
30/07/20 18:29 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ
24/07/20 17:55 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
24/06/20 17:14 แจ้งกรรมการลาออก
01/06/20 12:39 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข template)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่