SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BEC - บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/09/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2564
16/08/21 19:38 (แก้ไข)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 18:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 18:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 18:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/07/21 18:36 แจ้งการปิดบริษัทย่อย
14/05/21 17:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 17:43 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 17:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
26/04/21 17:15 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20/04/21 17:18 การแก้ไขข้อความของเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
07/04/21 18:33 แจ้งการนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
19/03/21 17:11 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล
03/03/21 18:34 (แก้ไข) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01/03/21 20:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่