SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BGT - บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 17:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 17:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/05/22 18:31 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27/04/22 17:58 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/04/22 17:57 ชี้แจง Trading Alert List
19/04/22 17:45 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
19/04/22 17:45 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีหลักทรัพย์เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Level 3
19/04/22 17:43 Trading Alert List Information
31/03/22 19:35 เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
10/03/22 17:45 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
10/03/22 17:43 ชี้แจง Trading Alert List
10/03/22 17:20 Trading Alert List Information
28/02/22 17:19 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/02/22 17:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่