SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BIG - บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/02/20 20:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
16/01/20 19:36 ชี้แจงข่าวลือ
29/11/19 08:35 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
18/11/19 21:50 แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
15/11/19 20:20 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
14/11/19 20:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14/11/19 20:11 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/11/19 20:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
09/08/19 20:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09/08/19 20:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09/08/19 20:24 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
10/05/19 19:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10/05/19 19:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/19 19:51 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
08/05/19 21:49 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่