SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BIG - บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/12/17 21:09 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
04/12/17 19:43 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
06/11/17 19:58 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06/11/17 19:57 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/09/17 07:50 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท
25/08/17 18:58 แจ้งการออกจากตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหาร
04/08/17 21:33 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)  
04/08/17 21:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
01/08/17 07:05 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย
12/05/17 12:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12/05/17 12:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
12/05/17 12:50 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
25/04/17 17:46 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัท
12/04/17 08:56 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข)
11/04/17 18:52 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่