SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CPALL - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/05/22 17:19 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565
11/05/22 17:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/05/22 17:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/05/22 17:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/05/22 17:48 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
22/04/22 17:39 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15/03/22 17:31 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565
24/02/22 17:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
24/02/22 17:15 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 : กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และ จ่ายเงินปันผล
24/02/22 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24/02/22 17:00 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/12/21 17:08 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16/12/21 17:38 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
03/12/21 12:55 แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของแม็คโคร ราคาเสนอขายและการจัดส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญของแม็คโคร ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ซีพี ออลล์ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ (เพิ่ม Template)
03/12/21 09:11 รายงานความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของแมคโครให้แก่ประชาชนทั่วไป และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ (เพิ่ม Template)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่