SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CPTGF - กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 19:38 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 เมษายน 2565
19/05/22 18:31 แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 33 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
12/05/22 18:37 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
12/05/22 17:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/22 17:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 17:38 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/05/22 19:38 รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
11/05/22 17:31 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 มีนาคม 2565
28/04/22 18:26 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
12/04/22 06:46 แจ้งกำหนดการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
24/03/22 18:18 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
21/03/22 12:31 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
15/03/22 17:57 ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
25/02/22 12:45 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 31 มกราคม 2565
21/02/22 13:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่