SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CRD - บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
22/01/19 13:25 รับงานก่อสร้างใหม่
21/01/19 08:58 วันหยุดบริษัทประจำปี 2562
21/01/19 08:54 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562
30/11/18 12:32 รับงานก่อสร้างใหม่
13/11/18 12:51 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
12/11/18 08:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12/11/18 08:36 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
12/11/18 08:35 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/08/18 08:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/18 08:03 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/08/18 08:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
31/07/18 07:57 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่