SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CSR - บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 12:35 แจ้งผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
28/10/21 08:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
28/10/21 08:21 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
28/10/21 08:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05/08/21 12:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
05/08/21 12:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/08/21 12:43 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
01/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
31/05/21 19:02 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
13/05/21 08:37 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์
05/05/21 12:36 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/05/21 12:35 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
29/04/21 17:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
29/03/21 08:07 การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์
22/02/21 17:28 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่