SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CTW - บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/11/21 12:38 แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2565
11/11/21 17:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 17:29 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 17:26 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 12:39 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 12:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 12:38 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/06/21 17:16 แจ้งการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการทำรายการระหว่างกัน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย และการต่ออายุสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทแม่ (แก้ไข)
11/06/21 12:55 แจ้งการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการทำรายการระหว่างกัน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย และการต่ออายุสัญญาบริหารจัดการกับบริษัทแม่
14/05/21 12:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 12:36 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 12:35 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
28/04/21 17:22 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
22/04/21 17:30 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/03/21 17:03 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่