SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DHOUSE - บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/01/22 17:03 แจ้งแต่งตั้ง CFO
08/12/21 17:01 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
11/11/21 20:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 20:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 20:32 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 20:31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
30/09/21 17:06 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
31/08/21 08:43 การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
16/08/21 13:11 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
13/08/21 21:46 แจ้งการได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และลงทุนในธุรกิจสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
13/08/21 21:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 21:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 21:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
29/07/21 13:12 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
17/05/21 08:33 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่