SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DIMET - บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
22/11/21 17:36 รายงานข้อมูลและชี้แจงการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
19/11/21 20:18 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ DIMET-W3 (F53-5)
16/11/21 17:43 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
16/11/21 17:32 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
15/11/21 12:36 การไม่ปรับสิทธิของ DIMET-W4
15/11/21 12:36 การไม่ปรับสิทธิของ DIMET-W3
15/11/21 12:34 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
15/11/21 09:21 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 08:53 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
15/11/21 08:53 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 08:53 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
04/11/21 17:16 กำหนดการใช้สิทธิของ DIMET-W3
03/11/21 21:34 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ PP และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 4)
02/11/21 18:25 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
29/10/21 18:23 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ PP และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่