SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DOHOME - บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/11/21 20:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/11/21 20:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/11/21 20:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
28/10/21 13:05 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
16/08/21 08:24 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
13/08/21 20:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 20:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 20:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/07/21 08:51 หุ้นเพิ่มทุนของ DOHOME เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
15/07/21 17:00 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ (แก้ไข)
15/07/21 12:58 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ
15/07/21 12:41 การรายงานการขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
14/07/21 17:05 การรายงานการขายหลักทรัพย์แก่บุคคลในวงจำกัด
14/07/21 17:04 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
14/07/21 12:45 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่