SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EASTW - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/22 18:05 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
13/05/22 18:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13/05/22 18:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/22 17:56 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/05/22 17:00 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
03/05/22 19:42 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงวาระที่ 2)
03/05/22 17:01 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
29/04/22 18:29 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
29/04/22 18:29 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
22/04/22 17:29 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก
19/04/22 17:00 แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
31/03/22 12:34 แจ้งกรรมการบริษัทลาออก
28/03/22 18:25 แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใหม่
28/03/22 12:30 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
25/03/22 17:47 แจ้งความคืบหน้าการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่