SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

EFORL - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
31/03/21 12:48 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
15/03/21 20:38 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
12/03/21 17:45 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล (เปลี่ยนแปลง Record Date)
12/03/21 17:13 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
12/03/21 06:30 หุ้นเพิ่มทุนของ EFORL เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มีนาคม 2564
10/03/21 17:55 รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
04/03/21 17:55 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
04/03/21 17:54 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
01/03/21 07:10 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
01/03/21 07:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
01/03/21 07:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01/03/21 07:08 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
19/02/21 17:22 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
19/02/21 17:21 แจ้งผลการคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการ
19/02/21 17:20 แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่