SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ERWPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/20 12:56 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 กันยายน 2563
30/10/20 17:43 แจ้งกำหนดการลดเงินทุน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
14/08/20 18:31 รายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ERWPF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
14/08/20 17:24 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
14/08/20 17:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 17:21 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
14/08/20 17:19 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563
10/08/20 22:34 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2563
07/08/20 17:02 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
06/08/20 17:09 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ครั้งที่ 12
31/07/20 19:32 แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
27/05/20 19:01 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
22/05/20 22:28 แจ้งการเผยแพร่เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปี 2562
19/05/20 18:15 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (แก้ไข PDF)
15/05/20 22:23 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่