SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ERWPF - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/10/19 17:00 แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
27/09/19 17:06 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ส.ค. 2562
29/08/19 18:29 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 ก.ค. 2562
14/08/19 17:47 แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
14/08/19 13:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14/08/19 13:37 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
14/08/19 13:30 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
25/07/19 18:51 แจ้งเลื่อนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลและ/หรือลดทุนสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
25/07/19 18:05 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2562
27/06/19 17:21 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 31 พ.ค. 2562
25/06/19 17:08 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
24/06/19 19:59 แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ครั้งที่ 9
31/05/19 18:05 แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
30/05/19 18:37 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 เม.ย. 2562
14/05/19 22:07 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ERWPF
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่