SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FN - บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/02/20 17:11 แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
22/01/20 17:52 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
17/12/19 17:59 แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
11/11/19 21:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11/11/19 21:19 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11/11/19 21:18 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
11/11/19 21:16 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2563
02/10/19 18:37 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
13/08/19 09:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข
09/08/19 21:48 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09/08/19 21:48 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09/08/19 21:47 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
24/07/19 18:21 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
03/07/19 13:05 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
18/06/19 08:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่