SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FPT - บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/12/21 12:36 แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จำกัด (แก้ไข)
02/12/21 12:49 แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซีซีแอล เสนา จำกัด
10/11/21 09:16 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายปันผล การเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม AGM ประจำปี 2564-65 (แก้ไข template)
10/11/21 08:50 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายปันผล การเพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุม AGM ประจำปี 2564-65 (เพิ่ม templat)
09/11/21 22:11 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายปันผล การลดทุน เพิ่มทุน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564-65
09/11/21 22:07 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
09/11/21 22:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
09/11/21 22:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
23/09/21 18:14 ความคืบหน้าการโอนขายทรัพย์สินให้แก่ FTREIT ของบริษัทและบริษัทย่อย
01/09/21 17:30 การออกหุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564
03/08/21 18:20 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
03/08/21 18:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
03/08/21 18:15 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
02/08/21 17:47 การเสนอขายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้แก่ FTREIT
15/07/21 07:57 การปรับราคาเสนอซื้อสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารที่เหลืออยู่ในโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่