SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FTE - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/11/19 19:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12/11/19 19:06 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
12/11/19 19:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
25/10/19 18:08 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2563
10/10/19 17:21 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
08/08/19 20:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
08/08/19 20:36 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08/08/19 20:35 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08/08/19 20:35 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
17/07/19 13:09 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
17/05/19 08:16 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2562
15/05/19 20:02 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
10/05/19 21:39 รายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเช่าอาคารสำนักงาน
10/05/19 21:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10/05/19 21:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่