SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

FTE - บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/01/22 17:47 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
24/12/21 20:09 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
23/11/21 07:48 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
15/11/21 07:48 แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร
12/11/21 19:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 18:58 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 18:50 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 18:45 แจ้งเพิ่มจำนวนวันซื้อหุ้นโครงการ EJIP No.2
02/11/21 07:56 แจ้งวันหยุดทำการบริษัทฯ ประจำปี 2565
11/10/21 07:59 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการประจำปี 2564
01/10/21 17:31 แจ้งการรับงานโครงการใหม่
01/10/21 07:52 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
10/09/21 07:35 แจ้งความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 2 (EJIP No.2)
13/08/21 17:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 17:33 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่