SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GFPT - บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/12/21 12:36 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
11/11/21 12:46 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
11/11/21 12:45 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/21 12:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11/11/21 12:39 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
23/09/21 17:07 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
10/08/21 12:39 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย
10/08/21 12:39 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
10/08/21 12:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/08/21 12:38 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 12:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
24/06/21 17:31 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทย่อย
24/06/21 17:30 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อายุไม่เกิน 3 ปี
13/05/21 13:00 การเผยแพร่ IR Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
13/05/21 12:54 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่