SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GIFT - บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/05/22 17:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/05/22 17:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/05/22 17:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
08/04/22 17:12 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02/03/22 17:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
18/02/22 13:24 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)-(แก้ไขตัวเลขขาดทุนงบเฉพาะกิจการ)  
15/02/22 17:15 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
15/02/22 17:15 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
15/02/22 17:15 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
15/02/22 17:14 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
29/12/21 17:03 กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
01/12/21 17:57 ชี้แจงข่าวที่ปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์
01/12/21 07:00 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/11/21 17:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
10/11/21 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่