SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPI - บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/12/21 20:19 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565 ของบริษัท
15/11/21 07:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 07:26 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 07:25 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 17:56 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
18/10/21 21:58 การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
29/09/21 08:00 การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
16/08/21 07:53 แจ้งความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม และคดีความของบริษัทร่วม
13/08/21 09:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) แก้ไข
13/08/21 07:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 07:16 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 07:16 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 17:05 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09/07/21 17:20 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8
14/05/21 08:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่