SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

GPSC - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
05/11/20 17:37 นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
05/11/20 17:37 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
02/11/20 17:05 การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย)
27/10/20 17:31 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO
05/10/20 18:47 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16/09/20 17:36 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
20/08/20 18:35 แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
19/08/20 20:31 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
13/08/20 21:07 แจ้งข่าวการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
06/08/20 19:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/08/20 19:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
06/08/20 19:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
06/08/20 19:19 นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
14/07/20 17:11 แจ้งวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
18/06/20 18:38 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่