SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HANA - บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/06/17 18:39 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2560
12/05/17 17:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12/05/17 17:51 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)  
12/05/17 17:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12/05/17 17:09 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28/04/17 20:34 แจ้งมติที่ประชุมสามัญใหญ่ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
28/03/17 18:20 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23/02/17 18:09 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล
23/02/17 17:59 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/17 17:58 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23/02/17 17:57 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
17/02/17 07:49 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
28/12/16 17:31 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
15/12/16 18:40 แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560 ของบริษัทฯ
15/12/16 18:12 แจ้งแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่