SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

HFT - บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/11/21 17:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
03/11/21 17:13 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
03/11/21 17:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
03/11/21 17:03 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2564
30/08/21 17:08 แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
04/08/21 17:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/08/21 17:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
04/08/21 17:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
04/08/21 17:03 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2564
06/05/21 17:26 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/21 17:26 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
06/05/21 17:25 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/05/21 17:21 อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2564
26/04/21 08:18 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
23/04/21 13:00 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เปลี่ยนแปลงอัตราเงินปันผลจาก 0.30 เป็น 0.315
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่