SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICC - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
08/10/21 17:21 ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
20/08/21 17:14 ต่ออายุสัญญาใช้บริการพื้นที่วางสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าไทเกอร์ สุวรรณภูมิ ดีซี
20/08/21 17:10 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
16/08/21 12:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 17:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 17:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 17:35 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/06/21 17:51 1. ต่ออายุค้ำประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จำกัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารต่าง ๆ 2.ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
24/05/21 18:12 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
21/05/21 18:37 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และต่ออายุค้ำประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาห้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)
14/05/21 18:52 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 18:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 18:40 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 18:29 1. สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด 2. แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไทยทาคายา จำกัด
10/05/21 13:23 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 56 ปี พ.ศ. 2564 บนเว็บไซด์ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่