SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICHI - บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/19 17:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
02/07/19 12:52 แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ
14/05/19 17:46 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
14/05/19 17:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/19 17:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14/05/19 17:41 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
02/05/19 13:23 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
25/04/19 21:27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14/03/19 12:36 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25/02/19 20:30 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562 และ แก้ไขข้อบังคับบริษัท(แก้ไข)
25/02/19 18:41 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562
25/02/19 17:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25/02/19 17:34 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/19 17:34 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
15/01/19 18:41 แจ้งผลการการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่