SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

ICN - บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/08/21 06:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
22/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564
31/05/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
13/05/21 06:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 06:39 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 06:37 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/05/21 07:42 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
05/05/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564
22/04/21 17:27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08/04/21 17:47 วันหยุดประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
07/04/21 08:25 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01/04/21 13:12 ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19/03/21 06:43 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
01/03/21 12:44 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)
25/02/21 07:56 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่