SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IND - บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/01/22 13:14 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
24/11/21 08:21 แจ้งการลงนามสัญญาจ้างสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการขยายระบบท่อส่งน้ำ มาบตาพุด-สัตหีบ เส้นที่ 2
18/11/21 12:50 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2565
12/11/21 17:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 17:06 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1)
12/11/21 17:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 17:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
25/10/21 06:30 แจ้งการลงนามสัญญาจ้างโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
01/10/21 08:14 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
16/09/21 12:40 แจ้งการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง MTC และการเตรียมการเพื่อพัฒนาระบบ ETC
03/09/21 17:03 แจ้งการลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง
20/08/21 08:10 แจ้งการลงนามสัญญาติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ในโครงการก่อสร้างสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
13/08/21 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่