SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/11/21 17:03 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
12/11/21 13:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 12:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 12:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
02/11/21 12:50 แจ้งวันหยุดประเพณี ประจำปี 2565
13/08/21 12:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 12:41 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 12:40 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/07/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14/05/21 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
14/05/21 17:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
14/05/21 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/21 12:42 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขปี ในวาระที่ 7)
07/05/21 20:38 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (แก้ไขปีในหัวข้อข่าว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่