SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INOX - บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/07/19 08:53 รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
14/05/19 12:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (เพิ่มเติมข้อมูล)
10/05/19 17:04 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
10/05/19 17:04 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
10/05/19 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
10/05/19 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
03/05/19 17:54 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26/04/19 19:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/03/19 17:05 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
22/03/19 17:04 การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
20/02/19 12:30 การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขไฟล์แนบ)
15/02/19 18:13 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)  
15/02/19 17:40 การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
15/02/19 17:38 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
15/02/19 17:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่