SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

INTUCH - บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/20 08:28 แจ้งข้อพิพาทของบริษัทเรื่องดาวเทียมไทยคม 5
06/11/20 18:10 มติคณะกรรมการ : แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
06/11/20 18:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
06/11/20 18:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/11/20 18:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
08/10/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 07 ตุลาคม 2563
07/10/20 08:59 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
23/09/20 17:27 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20/08/20 17:22 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
07/08/20 18:27 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
07/08/20 18:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
07/08/20 18:24 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/08/20 18:22 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/08/20 17:20 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
24/07/20 17:49 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (F24-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่