SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

IT - บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/12/20 17:15 วันหยุดประจำปี 2564
01/12/20 12:34 ยกเลิกวันหยุดวันที่ 7 ธันวาคม 2563
30/11/20 12:49 การให้สิทธิเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
11/11/20 17:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
11/11/20 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11/11/20 17:17 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
30/09/20 12:37 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
20/08/20 17:09 แจ้งวันหยุดชดเชยสงกรานต์ประจำปี 2563
20/08/20 17:09 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11/08/20 17:56 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
11/08/20 17:24 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/20 17:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/20 17:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 17:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
05/08/20 17:45 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่