SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KBSPIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/05/22 17:58 แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7
13/05/22 17:17 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ปี 2565
12/05/22 17:26 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/22 17:25 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/05/22 19:21 รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
10/05/22 18:57 รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
29/04/22 20:22 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 (แก้ไข PDF)
29/04/22 19:45 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565
12/04/22 07:59 แจ้งกำหนดการเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
22/03/22 13:00 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) ประจำปี 2565
21/02/22 13:01 แจ้งการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 6
15/02/22 12:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แก้ไข Template)
15/02/22 12:48 รายละเอียดทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
15/02/22 12:40 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
15/02/22 12:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่