SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KKC - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/21 18:45 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 18:13 เปลี่ยนแปลงกรรมการ
12/05/21 18:13 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564
28/04/21 17:23 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/04/21 20:39 แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพิ่ม Template)
19/04/21 18:26 แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
29/03/21 13:28 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
02/03/21 20:41 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ
02/03/21 20:39 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
25/02/21 09:05 งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/21 09:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25/02/21 08:59 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/21 07:49 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
24/02/21 20:57 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12/11/20 13:17 แจ้งวันหยุดทำการที่ไม่ตรงกับตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่