SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KKC - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/04/17 17:32 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20/03/17 12:40 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
08/03/17 17:32 แจ้งแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27/02/17 08:46 งบการเงินรายปี 2559 (สอบทานแล้ว)  
27/02/17 08:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/02/17 08:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22/02/17 18:11 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26/01/17 09:00 รายงานผลการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่