SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KKC - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/10/19 08:43 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
04/09/19 17:02 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
26/08/19 13:16 การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็ปไซต์ของบริษัท
13/08/19 12:43 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
09/08/19 13:02 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
08/08/19 17:05 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
08/08/19 13:06 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
08/08/19 13:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08/08/19 13:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
07/08/19 17:34 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
18/07/19 13:30 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
16/05/19 06:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
16/05/19 06:36 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
16/05/19 06:35 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
02/05/19 08:27 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่