SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/03/17 12:51 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
16/03/17 12:51 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2560
08/03/17 13:26 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์บริษัท
24/02/17 18:06 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
15/02/17 17:58 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2560
23/01/17 18:39 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20/01/17 13:23 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 และการจ่ายปันผลเป็นเงิน
04/01/17 17:20 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560
28/12/16 17:05 งบการเงินรายปี 2559 (แก้ไข หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35.)  
28/12/16 12:47 งบการเงินรายปี 2559  
28/12/16 12:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2559
28/12/16 12:41 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27/12/16 17:13 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
15/12/16 12:57 ขอเชิญเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2560
09/12/16 12:56 แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้บริษัทย่อยได้รับเงินคืนจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่