SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/09/19 12:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2562
01/08/19 13:11 แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
01/07/19 17:04 แจ้งกรรมการลาออก
14/06/19 13:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/06/19 13:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2562
14/06/19 13:20 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
15/03/19 13:11 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
15/03/19 13:11 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15/03/19 13:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2562
08/03/19 13:02 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์บริษัท
22/02/19 18:17 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
21/01/19 17:16 การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซด์ของบริษัท
11/01/19 18:56 การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
26/12/18 13:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26/12/18 13:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่