SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KSL - บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
26/12/18 13:06 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
11/12/18 08:25 ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
27/11/18 17:36 แต่งตั้งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
01/10/18 17:03 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้า
13/09/18 19:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
13/09/18 13:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13/09/18 12:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2561
13/09/18 12:59 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
06/07/18 17:33 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ("BBGI") เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
05/07/18 17:11 แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
27/06/18 17:23 แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท
14/06/18 13:00 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/06/18 12:40 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
14/06/18 12:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย. 2561
16/03/18 12:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่