SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

KYE - บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/02/18 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
13/02/18 17:08 แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
19/01/18 13:20 การใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ และเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
13/12/17 12:58 แจ้งวันหยุดบริษัทฯ ที่ไม่ตรงกับวันหยุดของตลาดหลักทรัพย์ฯ (1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
10/11/17 17:32 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (สอบทานแล้ว)  
10/11/17 17:28 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
10/11/17 17:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
10/08/17 18:19 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
10/08/17 18:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10/08/17 18:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
08/08/17 18:35 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26/07/17 20:07 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯวาระพิเศษ : แจ้งการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
26/07/17 20:06 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
28/06/17 21:17 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ขึ้นเว็บไซด์
15/06/17 08:54 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 และการพิจารณาจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่