SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/05/19 19:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/19 19:06 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
09/05/19 19:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
26/04/19 19:02 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/03/19 17:39 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไวต์ของบริษัท
22/02/19 17:18 กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงินปันผล
22/02/19 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22/02/19 17:18 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)  
30/11/18 17:14 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
26/11/18 08:17 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
09/11/18 17:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/11/18 17:15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
31/08/18 20:07 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561
10/08/18 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10/08/18 17:25 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่