SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

LST - บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/11/18 17:14 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
26/11/18 08:17 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
09/11/18 17:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/11/18 17:15 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
31/08/18 20:07 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2561
10/08/18 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10/08/18 17:25 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
10/08/18 17:24 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
10/08/18 17:24 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
25/06/18 17:56 แจ้งผู้บริหารลาออกและแต่งตั้งผู้บริหารใหม่
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่