SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

MCOT - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/10/21 12:43 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท
01/10/21 07:12 ชี้แจงประเด็นตามที่ปรากฏเป็นข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ดิน ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
26/08/21 12:30 การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
13/08/21 09:18 อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564
10/08/21 21:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 17:02 อนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2564
10/08/21 17:01 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
21/07/21 08:57 การดำรงตำการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
14/05/21 08:12 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 19:28 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 19:08 เลือกตั้งรองประธานกรรมการ บมจ. อสมท
13/05/21 19:07 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของทางบริษัท
13/05/21 17:24 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 17:22 อนุมัติงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่