SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NMG - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/09/21 12:43 รายงานแนวทางการแก้ไข กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย "C"
27/08/21 12:41 การจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 2/2564
16/08/21 18:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 18:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
16/08/21 18:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
01/07/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564
04/06/21 17:12 รายงานแนวทางการแก้ไข กรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย "C"
27/05/21 12:30 การจัดประชุม Public Presentation ครั้งที่ 1/2564
14/05/21 18:19 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14/05/21 18:15 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/05/21 18:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
23/04/21 17:28 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09/04/21 21:41 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23/03/21 12:47 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
02/03/21 18:37 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด SP หลักทรัพย์ NMG วันที่ 3 มี.ค. 64 แต่ยังคงเครื่องหมาย C (เพิ่มข้อมูลการคำนวณดัชนี)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่